Adatvédelmi tájékoztató

Home / Adatvédelmi tájékoztató

Cég: Target Kraszi Kft

Székhelye: 8483, Somlószőlős, Zártkert, 2513/5. hrsz.

Adószám: 14751778-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-511509

 

A jelen adatkezelési tájékoztató azt tartalmazza, hogy az 5 Ház Borbirtokot üzemeltető Target Kraszi Kft. hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.

 

A Target Kraszi Kft. az alábbi adatvédelmi tájékoztató szerint kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint jár el minden személyes adat tiszteletben tartása és titkos kezelése érdekében.

 

Cégünk a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy direkt vagy közvetítőn keresztül vette igénybe szolgáltatásainkat.

 

A Target Kraszi Kft. (Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Parlamenti és Tanácsi Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (Tájékoztató) alkotja:

 

1)                  Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok amelyeket az Adatkezelő önmagára nézve kötelezőnek ismer el.

 

A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

 

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

 1. Átlátható tájékoztatás
 2. Saját adatokhoz való hozzáférés
 3. Pontatlan adatok helyesbítése
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
 5. Hozzájárulás visszavonása
 6. Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 7. Az adatkezelés elleni tiltakozás
 8. Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 9. Adathordozhatóság
 10. “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
 11. Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

 

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 (egy) hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is 3 (három) hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az 1 (egy) éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

 

Tájékoztatjuk, hogy kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

 

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

 

E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt e-mailben vagy postai úton tehet, az alább megadott elérhetőségeken. Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 1 (egy) hónapon belül válaszolni Önnek.

 

2)         Adatkezelések

 

 • Szobafoglalás

 

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy akár mindegyikét kérhetjük:

 

 • Teljes név
 • Megszólítás
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja
 • Egy szobában tartózkodó felnőttek száma
 • Szoba típusa
 • Teljes hitelkártya-adatok
 • Az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag
 • Email cím
 • Teljes levelezési cím
 • Érkezési idő
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

 

Az adatkezelési cél: Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába. Az Ön email-címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról, vagy három nappal az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email-címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az

 

érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”. Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait.

 

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

 

Az adatkezelési idő: A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

 

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

 

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 (nyolc) évig megő Ezért ha Önnek a számlát 2018. július 15-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31- ig kell megőriznünk.
 • A szálláshely jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 (hat) éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt

 

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött e-mail útján.

 

2.2                    Bejelentő lap

 

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

 

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 

 • A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség : keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok;
 • Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellnes, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma
 • Az Adatkezelő a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük

 

Az adatkezelés célja: Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

 

Az adatkezelési idő: A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

 

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

 

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 (nyolc) évig megő Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31- ig kell megőriznünk.
 • A szálláshelynek jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 (hat) éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött e-mail útján.

 

2.3                    Vendég kérdőív és értékelő rendszer

 

Az Adatkezelő az apartman szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 

 • Név
 • Látogatás dátuma
 • Szobaszám
 • Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

 

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

 

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre nem visszavezethető, a vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

 

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk.

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Az adatkezelési idő: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer

 

használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött      e-mail      útján.

 

2.4                    Kamerarendszer

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett 5 Ház Borbirtok egész területén kamerák üzemelnek – melyek képi rögzítést és tárolást végeznek – a vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi a birtok bejáratánál.

 

Az adatkezelés célja: A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

 

Az adatkezelés jogalapja: Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön az 5 Ház Borbirtok megfigyelt területére a bejáratnál elhelyezett figyelmeztetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.

 

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az 5 Ház Borbirtok munkatársaitól kaphat.

 

2.5                    Hírlevél

 

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra vonatkozóan kér hírlevelet.

 

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

 

Az adatkezelési idő: Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy a kantor.eszter@5hb.hu-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött e-mail útján.

 

2.6                    Törzsvendég Program

 

Az Adatkezelő Törzsvendég Programja egy az apartman vendégeinek – természetes személyek részére – nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.

A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti az Adatkezelő:

 

 • Név
 • Nem
 • Levelezési cím
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek  részt.)  Ezen                         felül        kezeljük      az      Ön       törzsvendégkártyájának          számát,      és      jelszavát.

Az adatkezelés célja: Kedvezmények nyújtása a résztvevők számára. Értesítés küldése a kedvezményekről.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail, vagy az Adatkezelő posta címére küldött levél útján azzal, hogy az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulás nélkül, nem lehet a törzsvendég program tagja.

 

Az adatkezelési idő: Az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállás szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (három) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

 

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló vendégek esetén a fenti adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 2.5. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail útján.

 

2.7                    Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg: Személyes vásárlás esetén:

 • Név
 • Számlázási név és cím

 

Online megrendelés esetén az 5 Ház Borbirtok hivatalos weboldalán keresztül:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási név és cím
 • Kézbesítési név és cím

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Ajándékutalvány kézbesítése érdekében, számlázás.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ajándékutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

 

Az adatkezelési idő: Az így kapott személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli                           előírásoknak           megfelelő           8            (nyolc)           évig            tárolja.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött      e-mail      útján.

 

2.8                    Bankkártya adatok

 

A szobafoglalás esetén az alábbi bankkártya adatok megadását kérjük:

 

 • Kártyán szereplő név
 • Kártya szám
 • Lejárat

 

Az adatkezelés célja: A foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.

 

Az adatkezelés jogalapja: A szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtás feltétele.

 

Az adatkezelési idő: A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szálláshelyről történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után töröljük.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail útján.

 

2.9                    Közösségi portálok (pl. Facebook)

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett 5 Ház Borbirtok elérhető a Facebook közösségi portálon (https://www.facebook.com/5hazborbirtok). Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó  az  adott  oldalon  található  „like”/  „tetszik”;  „follow/követem”  linkre  kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett 5 Ház Borbirtok weboldalán található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén

 

nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

 

Az adatkezelési idő: Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

 

Az adattovábbításra, vagy adat-feldogozó igénybevételére nem kerül sor.

 

A Facebook tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat.

 

Az Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a z Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail útján.

 

2.10                    Nyereményjáték

 

Az Adatkezelő önállóan vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (Facebook oldalon) jelentkezést követően van lehetőség, általában az alábbi adatok megadása után:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

 

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pl: Facebook nyereményjátékban), vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail, vagy a szálláshely posta címére küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelést. A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.

 

Az adatkezelési idő: Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

 

Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az kantor.eszter@5hb.hu címre küldött e-mail útján.

 

2.11                   Kapcsolat

 

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, stb.). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

 

Az adatkezelési idő: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

 

2.12                    Panaszkezelési jegyzőkönyv

 

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

 

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • A fogyasztó neve, lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • Az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

 

Az adatkezelés célja: A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

 

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

 

Az adatkezelés idő: A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött e-mail útján.

 

 

2.13                    Automatikusan rögzített adatok, Hivatkozások és linkek, „Cookie”-k

 

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

 

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

 

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu      címre                                                          küldött e-mail útján.

 

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

A weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. A weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

 

2.14                    Álláshirdetések

 

Az e-mailben, papír alapon lehetősége van arra, hogy az Adatkezelő állásajánlataira jelentkezzen.

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

 

Az adatkezelési idő: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 

 • a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerbő
 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

 

Amennyiben az 1) pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze      felénk      az      kantor.eszter@5hb.hu.      címre                                                         küldött e-mail útján.

 

2.15                    Személyzet

 

A jelen Tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1) pontban ismertetett jogok az Adatkezelő alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

 

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk személyes adataik kezelésének részleteiről.

 

2.16                Partneri kapcsolattartás

 

A legtöbb céghez hasonlóan vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival,    akik    nevét,    üzleti    pozícióját    és    elérhetőségi    adatait   eltároljuk.

 

Az adatkezelés célja: Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében   végezzük,   hogy   vállalataink   együttműködés   céljából   kommunikálhassanak.

 

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”. Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk. Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

 

Az adatkezelési idő: Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek.

 

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

 

3)       Definíciók

 1. érintett/vendég/Felhasználó/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 2. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 3. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

4)                  Egyéb

 

Az Adatkezelő a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni. Ez a rész a GDPR által előírt minden információt tartalmaz.

 

Az 5Ház Borbirtokot üzemeltető jogi személy teljes hivatalos neve:

 

Teljes hivatalos név:        Target Kraszi Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név:                                        Target Kraszi Kft.

Székhely:                        8483, Somlószőlős, Zártkert 2513/5. hrsz Levelezési cím:                             8483, Somlószőlős, Zártkert 2513/5. hrsz Cégbíróság:                                     Veszprém Megyei Cégbíróság Cégjegyzékszám:                                        19-09-511509

Adószám:                     14751778-2-19

Képviseletében eljár:     dr. Bálint Tamás, ügyvezető Adatvédelemért felelős: dr. Bálint Tamás

 

Tevékenység: szállodaüzemeltetés és szolgáltatások

 

 

A Target Kraszi Kft. által üzemeltetett szálláshely:

 

A szálloda (marketing) neve:    5 Ház Borbirtok

Címe:                                        8483, Somlószőlős, Zártkert 2513/5. hrsz

Telefon:                                     +36 20 2694847

E-mail:                                      kantor.eszter@5hb.hu

 

 

A Tájékoztató a www.5hb.hu weboldalon, illetőleg apartmanunkban papír alapon is elérhető. Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályokban, vagy joggyakorlatban bekövetkező változások esetén az adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsuk.

 

Személyes adatokat törvényi kötelezettségeinknek megfelelve törvényi keretek betartása mellett tárolunk.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni. Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm

 

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu Web: http://naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog a felügyeleti hatósággal szemben az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben

 

Bárki jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog – sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a rendelet szerinti jogait.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.